ปรับขนาดตัวอักษร
ติดต่อสอบถาม
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
  เลขที่ 237 ถนนพิทักษ์ชาติ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ & โทรสาร
  โทร : 032-601060 ถึง 4 | แจ้งเหตุฉุกเฉินโทร : 1669
  โทรสาร : 032-611079
  E-mail : info@pkhospital.go.th