ยินดีต้อนรับศูนย์ดำรงธรรม
  โรงพยาบาลพังโคน

  ไฟล์
  ชื่อเรื่อง
  ดาวน์โหลด

  รายงานผลการดำเนินงานของศุนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลพังโคน ดาวน์โหลดไฟล์  

     โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290