บริการผู้ป่วยนอก

  เวลาเปิดบริการ

  เปิด จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.30 น.

   

   

     โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290