โรงพยาบาลพังโคน

  รูป
  ที่อยู่ เลขที่ 188 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน
  จังหวัดสกลนคร
  อำเภอพังโคน สกลนคร 47160 ไทย
  โทรศัพท์ 042 771222
  โทรสาร 042 771290
  การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290