Arrow
  Arrow
  Arrow
  Arrow
  Slider

  ประกาศรับสมัครงานสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2560

  ประกาศรับสมัครงานสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2560
  สอบคัดเลือกในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมดาหลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลพังโคน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 17 มีนาคม 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้
  ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ได้แก่
  1 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 11,230 บาท
  2.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 6,738 บาท
  3.ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 6,552 บาท
  4.ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน 6,552 บาท

  ดาวน์โหลดไฟล์ 

     ::ข่าวสมัครงาน::

  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290