เรื่อง ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกตจ้างชั่วคราว

  เรื่อง ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกตจ้างชั่วคราว

       ตามประกาศโรงพยาบาลพังโคนเรื่องการรับสมัครคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นชั่วคราว ลงวันที่ 10 เมษายน 2560
  เนื่องจากตึกผู้ป่วย 70 ปี เฉลิมราชย์ ยังไม่พร้อมสำหรับเปิดให้บริการผู้ป่วย ทำให้ยังไม่สารมารถรับสมัครบุคคล
  เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานได้  
  โรงพยาบาลพังโคน จึงขอยกเลิกประกาศ ดังกล่าว โดยมีตำแหน่งดังนี้
  1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวย 4 อัตรา
  2.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 3 อัตรา

  ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

  0025

     ::ข่าวสมัครงาน::

  12 02 2561 09 11 46
  พ.ค. 31, 2561 142

  ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักพนักงานบริการ ลงวันที่ 30 พ.ค. 2561 จำนวน 1 อัตรา

  in ข่าวสมัครงาน
  ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ตำแหน่ง… อ่่านเพิ่มเติม...
  0025
  พ.ค. 28, 2561 124

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ

  in ข่าวสมัครงาน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1. นางสาวศุภวรรณ… อ่่านเพิ่มเติม...
  พ.ค. 18, 2561 976

  ประกาศโรงพยาบาลพังโคน  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 พฤษภาคม 2561

  in ข่าวสมัครงาน
  ประกาศโรงพยาบาลพังโคน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในตำแหน่ง… อ่่านเพิ่มเติม...
  0025
  เม.ย. 30, 2561 214

  ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

  in ข่าวสมัครงาน
  ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา วันที่ 27 เมษายน… อ่่านเพิ่มเติม...
  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290