Arrow
  Arrow
  Arrow
  Arrow
  Slider

  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 81 รายการ ของโรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 81 รายการ ของโรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร
  กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์   ::ข่าวประกวดราคา::

  ผู้อำนวยการ

  manager

  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290