ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 81 รายการ ของโรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 81 รายการ ของโรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร
    กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

    ดาวน์โหลดไฟล์     ::ข่าวประกวดราคา::

    โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290