Arrow
  Arrow
  Arrow
  Arrow
  Slider

  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1)

  รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1)

  :::ดาวน์โหลไฟล์:::  ::ข่าวประกวดราคา::

  ผู้อำนวยการ

  manager

  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290