Arrow
  Arrow
  Arrow
  Arrow
  Slider

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2560

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2560

  ดาว์นโหลดไฟล์   ::ข่าวประกวดราคา::

  ผู้อำนวยการ

  manager

  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290