การประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับการพัฒนางานสาธารณสุขพื้นที่เขตสุขภาพ

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังโคน นายแพทย์วรรณกร เล่าสุอังกูร บุคลากรและภาคีเครือข่าย 

  กล่าวต้อนรับ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ
  การประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับการพัฒนางานสาธารณสุขพื้นที่เขตสุขภาพ
  ภายใต้นโยบายการยกระดับการพัฒนางานสาธารณสุขที่สำคัญของพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7,8 และ 9
  ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมทัศนีย์ โรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จ.สกลนคร

  17201082 915898831885065 5276919341000264505 n

   

   



  ::ข่าวกิจกรรม::

  p1cgip8aoo181id62mu23nu1m756
  มิ.ย. 22, 2561 30

  กิจกรรมการบริหารงานที่โปร่งใส เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส

  กิจกรรมการบริหารงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและการพัฒนาความโปร่งใส อ่่านเพิ่มเติม...
  15589531 852045778270371 329221718349871276 n
  ก.พ. 14, 2560 279

  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง

  คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพังโคนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ณ… อ่่านเพิ่มเติม...
  15203235 837158826425733 6219526662424449097 n
  ก.พ. 14, 2560 245

  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย วิ่งและปั่นจักรยาน คปสอ.พังโคน

  คปสอ.พังโคนได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย วิ่งและปั่นจักรยาน ปี 2559 วันที่… อ่่านเพิ่มเติม...
  15220158 832515953556687 6572406530336944936 n
  ก.พ. 14, 2560 180

  กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาสนสถาน

  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พ่อค้า… อ่่านเพิ่มเติม...
  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290