Arrow
  Arrow
  Arrow
  Arrow
  Slider

  การประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับการพัฒนางานสาธารณสุขพื้นที่เขตสุขภาพ

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังโคน นายแพทย์วรรณกร เล่าสุอังกูร บุคลากรและภาคีเครือข่าย 

  กล่าวต้อนรับ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ
  การประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับการพัฒนางานสาธารณสุขพื้นที่เขตสุขภาพ
  ภายใต้นโยบายการยกระดับการพัฒนางานสาธารณสุขที่สำคัญของพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7,8 และ 9
  ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมทัศนีย์ โรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จ.สกลนคร

  17201082 915898831885065 5276919341000264505 n

   

     ::ข่าวกิจกรรม::

  ผู้อำนวยการ

  manager

  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290