Arrow
  Arrow
  Arrow
  Arrow
  Slider

  กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาสนสถาน

  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันทำความสะอาด
  ณ วัดป่าศรีจำปาชนบท

  15220158 832515953556687 6572406530336944936 n  ::ข่าวกิจกรรม::

  ผู้อำนวยการ

  manager

  โรงพยาบาลพังโคน ที่อยู่ เลขที่ 188/6 หมู่ 9 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 E-Mail: pkhospital@hotmail.com โทรศัพท์ 042-771222, โทรสาร 042-771290