โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ปรับขนาดตัวอักษร
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ผู้อำนวยการ
ผอ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล