• #

  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เนื่องในโอกาส

  มหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

  โรงพยาบาลพังโคน

 • #
 • #